วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การเขียนรายงานการประเมินตนเองในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย รอบสาม
ระหว่างวันที่2-3 ก.พ. 2555
สนใจติดต่อได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักตวรรณ ศิริถาพร โทร 0892227654
หรือนางสาววาสนา เสนาคำ โทร 0859760994
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 23 ม.ค.2555 เท่านั้น ด่วนรับจำนวนจำกัดครับ
ราคาเข้าอบรม 1500 บาท พร้อมของที่ระลึก

ไม่มีความคิดเห็น: