วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการอาจารย์ คณะครุศาสตร์

บ้านสวยใจในคุณ


โครงการบ้านเดี่ยว สร้อยสวัสดิ์วิลล์ จ.ราชบุรี


ราคาเริ่มต้นที่ 1.29 ล้านบาท เปิดจองแล้ววันนี้


สังเกตการสอนโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
รายชื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่สังเกตการสอนโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง


1. นาย อธิพงษ์ สร้อยสวัสดิ์ การศึกษาปฐมวัย


2. นางสาว เอวิกา เทพสวัสดิ์ การศึกษาปฐมวัย


3.นางสาว ปริศนา ภักดิ์ขาว คณิตศาสตร์


4. นางสาว วนิดา ศรีอรัญ สังคมศึกษา


5. นาย วานิต กันชัยยา สังคมศึกษา
ป้ายนิเทศสำหรับเด็กปฐมวัยอรพิมเกมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี17 พฤศจิกายน 2552


วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 12-29 พฤษภาคม 2552


ดร.วรนารถ รักสกุลไทย นักวิชาการสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย
คุณครู อุทัย ธารมรรค ครูชำนาญการพิเศษ สาขาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย
นักศึกษาโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎหม่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี และนักศึกาจากมรภ.นครปฐม นักศึกษาฝึกสอนและสังเกตการสอน

วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

มหกรรมวิชาการ อนุบาลร่วมใจ ณ . อนุบาลราชบุรี 13ก.พ.52


การสกรีนภาพจากสีพลาสติก โดย
นักศึกษาโปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี อาจารย์ผู้ควบคุม ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจิตรา เงินบาท ประธานโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณี เอื่ยมพงษ์ไพฑูรย์ อาจารย์ที่ปรึกษา

นิทานเรื่อง ไก่ป่ากับยีราฟ