วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการอาจารย์ คณะครุศาสตร์

บ้านสวยใจในคุณ


โครงการบ้านเดี่ยว สร้อยสวัสดิ์วิลล์ จ.ราชบุรี


ราคาเริ่มต้นที่ 1.29 ล้านบาท เปิดจองแล้ววันนี้


สังเกตการสอนโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
รายชื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่สังเกตการสอนโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง


1. นาย อธิพงษ์ สร้อยสวัสดิ์ การศึกษาปฐมวัย


2. นางสาว เอวิกา เทพสวัสดิ์ การศึกษาปฐมวัย


3.นางสาว ปริศนา ภักดิ์ขาว คณิตศาสตร์


4. นางสาว วนิดา ศรีอรัญ สังคมศึกษา


5. นาย วานิต กันชัยยา สังคมศึกษา
ป้ายนิเทศสำหรับเด็กปฐมวัยอรพิมเกมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี17 พฤศจิกายน 2552