วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 12-29 พฤษภาคม 2552


ดร.วรนารถ รักสกุลไทย นักวิชาการสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย
คุณครู อุทัย ธารมรรค ครูชำนาญการพิเศษ สาขาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย
นักศึกษาโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎหม่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี และนักศึกาจากมรภ.นครปฐม นักศึกษาฝึกสอนและสังเกตการสอน